PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ale Regulamentului UE nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor) si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, entitatea Professional Beauty Expert SRL are obligatia de a administra datele personale pe care ni le furnizati in conditii de siguranta si numai in scopurile specificate mai jos.
Acceptul dumneavoastra privind utilizarea datelor cu caracter personal de catre entitatea Professional Beauty Expert SRL poate fi revocat oricand, revocarea producand efecte numai pentru viitor.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre entitatea Professional Beauty Expert SRL si sunt comunicate numai in vederea indeplinirii obligatiilor legale/fiscale/contractuale ce revin entitatii Professional Beauty Expert SRL.
Datele cu caracter personal comunicate nu vor fi dezvaluite tertilor in vederea transmiterii de catre acestia de oferte, mesaje publicitare sau reclame.
Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in afara teritoriului Romaniei.
Prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate este necesara in vederea inregistrarii comenzilor si livrarii comenzilor, respectiv emiterii facturilor pe numele dvs., iar refuzul furnizarii acestor date ne poate pune in imposibilitatea de a inregistra comanda dvs, de a va livra produsele si de a va emite facturile,
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal si in baza conditiilor specificate de legea nr. 677/2001 si in Regulamentul privind protectia datelor  la nivel European 679/2016, va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
-dreptul de acces la datele personale care va privesc;
-dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;
-dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex.cand datele personale nu mai sunt necesare scopurilor mentionate mai sus);
-dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante;
-dreptul de a depune o plangere la noi, instantei de judecata si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor;
-dreptul de a va opune prelucrarii;
-dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care ati consimtit anterior. Incepand cu data intrarii in vigoare a Regulamentului UE 679/2016, respectiv din data de 25 mai 2018, veti beneficia si va veti putea exrcita suplimentar:
-dreptul de a fi uitat, in sensul adresarii unei solicitari catre entitatea Professional Beauty Expert SRL pentru stergerea evidentelor datelor personale din mediul on-line;
-dreptul la portabilitatea datelor, in sensul transferului datelor dumneavoastra personale catre un alt operator de date personale desemnat de dumneavoastra;
-dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor de catre operator.   

Pentru exercitarea acestor drepturi si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta nota de informare sau in legatura cu utilizarea entitatii Professional Beauty Expert SRL a datelor personale,   va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul societatii situata in Bucuresti, Bd. Lacul Tei nr. 113, Bloc 6B, parter, sector 2, in atentia Departamentului Contabilitate sau o puteti trimite prin e-mail la adresa: contact@acsbeautyexpert.com.